Artikelen door admin

Woonlasten en de alimentatieberekening

De vereenvoudiging van de alimentatieberekening was al eerder ingezet. Namelijk bij de berekening van kinderalimentatie. De forfaitaire bepaling van de woonlast wordt nu ook bij de berekening van de partneralimentatie toegepast. Dat is zo sinds januari van dit jaar.   Vanaf 1 januari 2023 worden de woonlasten gekoppeld aan het inkomen. Meer concreet: er wordt […]

Alimentatie stijgt in 2023 met +3,4%

Jaarlijks in november publiceert het ministerie van Rechtsbescherming het percentage waarmee de alimentatie voor het nieuwe kalenderjaar wordt aangepast. Zo kan alimentatie de ontwikkeling van koopkracht bijhouden. Het percentage wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde loonstijgingen. Die worden weer berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Voor 2023 is dat stijgingspercentage vastgesteld […]

Alimentatie stijgt in 2022 met +1,9%

Jaarlijks wordt alimentatie aangepast. Deze wordt geïndexeerd. Dat wil zeggen aangepast. Zo kan alimentatie de ontwikkeling van koopkracht bijhouden. Het ministerie van Rechtsbescherming publiceert het indexatie percentage altijd in november. Dat gebeurt aan de hand van de loonstijgingen. Die worden weer berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Voor 2022 is dat stijgingspercentage vastgesteld […]

Indexering alimentatie 2021: +3%

Zo rond november wordt jaarlijks het stijgingspercentage bepaald van de alimentatiebedragen. De minister van Justitie en Veiligheid stelt dit vast aan de hand van de loonstijgingen. Die weer worden berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij kijken daarvoor naar de landelijke ontwikkeling van de salarissen.  Voor 2021 is dat stijgingspercentage vastgesteld op 3%. […]

‘Scheidingspiek in feestmaand’

De Telegraaf komt met een opmerkelijk advies: ‘Ben je je partner behoorlijk beu maar verdient hij of zij een stuk meer dan jij? Dan is het zaak om nog dit jaar de scheiding aan te vragen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling voor partneralimentatie namelijk drastisch versoberd.’ De krant stelt op gezag van een […]

Indexering alimentatie 2020: +2,5%

Het percentage voor de indexering van alimentatie in 2020 is bekend: 2,5%. De alimentatiebedragen van de kinder- en partneralimentatie stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt elk jaar in november gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. De verhoogde alimenatiebedragen […]

TIPS – De fiscus en co-ouderschap

De fiscus kent een financiële tegemoetkoming voor co-ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. Die tegemoetkoming kan oplopen tot ruim € 2.800 netto per jaar per kind. De korting op de te betalen inkomstenbelasting heet officieel de ‘Inkomensafhankelijke Combinatiekorting’. De fiscus stelt wel heel strikte eisen. Een co-ouder heeft alleen recht op de heffingskorting als […]

Partneralimentatie naar maximaal vijf jaar

Volgend jaar verdwijnt de verplichting om tot twaalf jaar partneralimentatie te betalen. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer zijn, op initiatief van VVD, D66 en PvdA, akkoord met een wijziging van de wet. Hoofdregel: partneralimentatie voor de helft van de periode van het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) met een maximum van vijf jaar. […]