Gemiddelde koopkracht vrouwen 5 jaar na scheiding vijfde lager dan mannen

Het CBS onderzocht de weerslag van een scheiding op wonen, werken en inkomen...

TIPS - Haken en ogen bij de overdracht van de economische eigendom van het huis aan één van beide partners

Het komt bij scheidingen regelmatig voor dat gekeken wordt of…