TIPS – Haken en ogen bij de overdracht van de economische eigendom van het huis aan één van beide partners

Het komt bij scheidingen regelmatig voor dat gekeken wordt of één van beide partners in de echtelijke woning kan blijven wonen. Vaak is dat om te voorkomen dat de kinderen hun vertrouwde huis ook nog eens kwijtraken.

De partner die in het huis blijft wonen moet dan de andere partner ‘uitkopen’ en een nieuwe hypotheek afsluiten. 

Financieel lukt dat uitkopen niet altijd. En het kan ook zijn de partner die in het huis blijft, geen nieuwe hypotheek kan krijgen.

Voor die lastige situatie is een oplossing denkbaar, al is het wel een oplossing met flinke haken en ogen.

De partner die niet in het huis blijft wonen kan namelijk zijn of haar deel van het economisch eigendom, aan de ander ‘overdragen’. De lopende hypotheek kan dan blijven bestaan. Het betekent echter wel dat de partner die het economische eigendom overdraagt onveranderd medeverantwoordelijk blijft voor de hypotheekverplichtingen. 

Er is voor de partner die de volledige economische eigendom verwerft sinds kort een belastingmeevaller. De rechter heeft namelijk bepaald dat die partner gewoon recht heeft op de volledige aftrek van de hypotheekrente.

De fiscus stelt voor die aftrek wel een aantal eisen:

  1. In het echtscheidingsconvenant moet de overdracht van de economische eigendom van de woning expliciet worden vastgelegd.
  2. In het echtscheidingsconvenant moet worden vastgelegd dat waardeveranderingen van de woning en alle kosten die in verband met de woning worden gemaakt voor de rekening en risico zijn van de partner die de economische eigendom verkrijgt.
  3. De bestaande hypotheek moet aangepast worden aan de fiscale eisen die sinds 2013 gelden voor aflossingsverplichtingen.

Voor de partner die niet in de woning blijft wonen heeft ‘overdracht van economische eigendom’ vergaande consequenties. Als de andere partner betalingsproblemen krijgt, is deze partner toch volledig medeverantwoordelijk voor de hypotheekverplichtingen. Deze partner kan daardoor meestal geen nieuwe hypotheek krijgen en vaak geen nieuwe woning kopen. 

Wie bij een scheiding zo’n constructie van overdracht van economische eigendom overweegt, moet zich dus goed laten voorlichten over de voor- en nadelen en over de fiscale eisen en gevolgen.

SamenScheiden beschikt over de kennis en praktijkervaring.