TIPS – De fiscus en co-ouderschap

De fiscus kent een financiële tegemoetkoming voor co-ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. Die tegemoetkoming kan oplopen tot ruim € 2.800 netto per jaar per kind. De korting op de te betalen inkomstenbelasting heet officieel de ‘Inkomensafhankelijke Combinatiekorting’.

De fiscus stelt wel heel strikte eisen. Een co-ouder heeft alleen recht op de heffingskorting als aan al deze voorwaarden is voldaan:

  1. De inkomsten van de co-ouder uit tegenwoordige arbeid zijn minimaal € 4.994 bruto per jaar.
  2. Het kind staat bij één van beide ouders ingeschreven.
  3. Het kind is bij het begin van het kalenderjaar jonger dan 12 jaar.
  4. De co-ouderschapsregeling heeft in het betreffender kalenderjaar minimaal; zes maanden geduurd.
  5. Het co-ouderschap is vastgelegd in een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan (of in een beschikking van de rechtbank).
  6. Het kind woont doorgaans tenminste drie hele dagen per week bij de ene ouder en tenminste evenveel bij de andere ouder. (De fiscus erkent slechts één afwijkende regeling: de ene week bij de ene ex-partner, de andere week bij de andere.)

Ouders die daadwerkelijk een zorgregeling afspreken die voldoet aan deze voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. De uiteindelijke beslissing over de tegemoetkoming is aan de fiscus.

SamenScheiden kan helpen bij het opstellen van het ouderschapsplan.