ZAKELIJK EN BETROKKEN

Een echtscheidingsconvenant
en zonodig een ouderschapsplan

Als u hebt besloten via redelijk onderhandelen uw scheiding te regelen, dan concentreren we ons op dat proces. We inventariseren wat er daarvoor allemaal moet gebeuren. Wij brengen daarbij onze kennis en ervaring in, maar u beslist.

Bij de zakelijke aanpak hoort ook dat we aan het begin een mediation-overeenkomst met u sluiten. Daarin staan afspraken over het mediationproces.

Het doel van het mediationproces is dat u samen, met onze hulp, uiteindelijk alle noodzakelijke afspraken maakt en deze deugdelijk vastlegt. Dat gebeurt in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant, ook wel scheidingsregeling genoemd.
Dat convenant regelt uw scheiding en zal uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd. Wanneer u en wij dat werk goed gedaan hebben kan de scheiding administratief worden afgedaan.

Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen, maken we naast het echtscheidingsconvenant ook een ouderschapsplan.

Het convenant

In het echtscheidingsconvenant kunnen zeer uiteenlopende zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld::

  • de uitleg van huwelijkse voorwaarden,
  • pensioenafspraken,
  • de verdeling van onroerende en roerende zaken,
  • de peildatum voor de verdeling,
  • de vaststelling van de alimentatie.

Mediation-overeenkomst
Een voorbeeld van een mediation-overeenkomst waarin de afspraken en spelregels staan voor het mediationtraject.

Echtscheidingsconvenant
Voorbeelden van punten die in een echtscheidingsconvenant geregeld kunnen worden.

Gratis kennismakingsgesprek
Mail ons, dan nemen we contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking.

© 2020 – SamenScheiden (fotografie: Paul Tolenaar)