Beperking partneralimentatie lijkt door te gaan

De kans is groot dat de wet er komt; de wet om de partneralimentatie na een echtscheiding te beperken van 12 jaar tot hooguit 5 jaar. De beperking geldt dan niet voor lopende alimentaties, maar alleen voor nieuwe echtscheidingen.

De Tweede kamer stemt volgende week over het voorstel.

Kernpunten van het voorstel:

  • Maximale termijn wordt 5 jaar
  • Wanneer de ex-partner na de scheiding minder verdient is er een partneralimentatie voor de helft van het aantal huwelijksjaren (met een maximum van 5 jaar)
  • Uitzondering: bij kinderen kan het duren tot het jongste kind 12 is
  • Uitzondering: binnen tien jaar AOW, dan tot AOW wanneer huwelijk langer dan 15 jaar duurde
  • Uitzondering (gedurende 7 jaar na invoering van de wet): boven de 50 en langer dan 15 jaar getrouwd: alimentatieduur van 10 jaar
  • De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen (waarschijnlijk vanaf 1 januari 2020)
  • Financiële draagkracht alimentatie-betaler: kinderalimentatie gaat voor op partneralimentatie
  • Als de ex gaat samenwonen eindigt de verplichting