Partneralimentatie naar maximaal vijf jaar

Volgend jaar verdwijnt de verplichting om tot twaalf jaar partneralimentatie te betalen. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer zijn, op initiatief van VVD, D66 en PvdA, akkoord met een wijziging van de wet.

  • Hoofdregel: partneralimentatie voor de helft van de periode van het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) met een maximum van vijf jaar. (Dus na zes jaar huwelijk recht op drie jaar partneralimentatie.
  • Uitzondering 1: Ouder dan 50 jaar en minstens 15 jaar getrouwd: recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie.
  • Uitzondering 2: Ouders van kinderen onder de twaalf jaar. Recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie.
  • Uitzondering 3: Senioren. Als de minstverdienende partner na een huwelijk van minimaal vijftien jaar minder dan tien jaar van de AOW af zit blijft het recht op partneralimentatie gehandhaafd tot de AOW.
  • De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe gevallen. Er verandert niets voor lopende alimentaties.
  • De ingangsdatum wordt waarschijnlijk 1 januari 2020.
  • Aan de regeling voor kinderalimentatie verandert niets.