Indexering alimentatie 2020: +2,5%

Het percentage voor de indexering van alimentatie in 2020 is bekend: 2,5%.

De alimentatiebedragen van de kinder- en partneralimentatie stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt elk jaar in november gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. De verhoogde alimenatiebedragen gaan op 1 januari 2020 in.
Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen staat een module waarmee het nieuwe alimentatiebedrag gemakkelijk valt te berekenen.
Voor 2019 was de indexering 2%.

De Rijksoverheid heeft een informatieblad over alimentatie uitgebracht waarin ook het hoe en waarom van de indexering staat.