Indexering alimentatie 2021: +3%

Zo rond november wordt jaarlijks het stijgingspercentage bepaald van de alimentatiebedragen. De minister van Justitie en Veiligheid stelt dit vast aan de hand van de loonstijgingen. Die weer worden berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij kijken daarvoor naar de landelijke ontwikkeling van de salarissen. 

Voor 2021 is dat stijgingspercentage vastgesteld op 3%.

Dat betekent dat alle kinder- en partneralimentatie die vanaf 1 januari 2021 betaald worden, met dit percentage stijgen. Als alimentatieplichtige moet u hier altijd zelf voor zorgen. U kunt het eenvoudig berekenen met de tool op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Veel alimentatieplichtigen betalen maandelijks alimentatie via een automatische periodieke overboeking in internetbankieren. Vergeet dat bedrag dus niet op te hogen met de 3% vanwege prijscompensatie.

Jaarlijks wordt alimentatie wettelijk verhoogd. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat de persoonlijke situatie van u of uw ex-partner gewijzigd is ten opzichte van de scheiding. Bijvoorbeeld omdat bij één van u het salaris lager of hoger is, omdat de zorgverdeling voor de kinderen veranderd is of omdat een van u beiden is gaan samenwonen of weer getrouwd, etc. Door die wijzigingen kan het dus zijn dat de alimentatie niet meer klopt. U kunt bij ons terecht voor een herberekening van de alimentatie. Neem gerust contact met ons op.

In 2020 bedroeg de indexatie +2,5%.