Respectvol scheiden levert geen beschadigingen op

Respectvol scheiden gebeurt steeds vaker. Opvattingen over scheiden veranderen al jaren. Het is geen schande meer. Een huwelijk hoeft niet meer levenslang te zijn.

Veranderde opvattingen over scheiden

Eef van Creij, Familie Mediator bij SamenScheiden.info zegt hierover dat het taboe nauwelijks meer voorkomt. Scheiden komt ondertussen veel voor. Iedereen kent wel iemand die gescheiden is. Kinderen van gescheiden ouders zien op school veel lotgenoten. Het houdt allemaal verband met gewijzigde opvattingen over een levenslang huwelijk.

Serieel monogaam

Tegenwoordig mag er volgens Sarah Hertens, klinisch psycholoog en relatietherapeut de vraag worden gesteld of één relatie voor de rest van ons leven wel haalbaar is. Er is in toenemende mate sprake van seriële monogamie. Dat wil zeggen dat je meerdere partners hebt. Maar dan steeds na elkaar.

Respectvol scheiden als vrienden

Veel partners willen als vrienden uit elkaar. Bij SamenScheiden schenken we aandacht aan een respectvolle beëindiging van het huwelijk of een partnerrelatie. Als partners op die manier hun relatie stop kunnen zetten, is dat ook goed voor de kinderen. Op die manier worden ze er zich ook van bewust dat na een scheiding de ouderrol niet verdwijnt. Sterker nog harmonieus uit elkaar gaan levert geen beschadigingen op. Niet ten opzichte van elkaar en niet ten opzichte van de kinderen.

Neem gerust contact met ons op als je er meer over wilt weten.