Help de alimentatie stopt!

Een scheiding is al zo verdrietig, dat het niet in je opkomt om ook nog eens na te denken over het risico van overlijden. Maar het kan zomaar gebeuren. Je ex-partner overlijdt! Dat kan een ramp zijn op emotioneel vlak. Zeker wanneer er kinderen zijn. Zij verliezen een ouder. Maar ook op financieel vlak als door het overlijden de kinderalimentatie èn de partneralimentatie stopt. Ook al ben je gescheiden, het overlijden van je ex-partner kan alsnog grote (financiële) gevolgen hebben. Tijdens een scheiding is het dus belangrijk om daar samen bij stil te staan. En daar leent mediation zich goed voor.

Belangrijke vragen

Er zijn een aantal vragen die belangrijk zijn bij een scheiding. Een van die vragen luidt: wat als de alimentatieplichtige komt te overlijden? Hierdoor stopt de partneralimentatie en de kinderalimentatie abrupt. Hoe komen de alimentatiegerechtigde en de kinderen rond? Is er een nabestaandenpensioen na de scheiding, bijzonder partnerpensioen geheten. En is dat genoeg? En hoe ziet het er financieel voor de kinderen uit? Kan de opvoeding gecontinueerd worden zoals de ouders het voor de kinderen graag willen? 

Het is ook mogelijk dat de alimentatiegerechtigde overlijdt. Partneralimentatie eindigt dan ook. Hoe moet het dan met de opvoeding van de kinderen? Kan de langstlevende ouder alle zorg overnemen? Of moet er extra opvang voor de kinderen geregeld worden?  

Bijzonder partnerpensioen in plaats van partneralimentatie?

Is er een pensioen voor de nabestaanden ex na de scheiding? Het zogenaamde bijzonder partnerpensioen? Belangrijk! Daarom bekijken we bij SamenScheiden de hoogte van de nabestaandenvoorzieningen. Voor de kinderen en voor de ex-partner. Dat is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden. Steeds meer pensioenregelingen hebben bij overlijden van de pensioengerechtigde alleen nog maar een uitkering voor de huidige partner en niet voor ex-partners. Dan is er geen vervangend inkomen voor de wegvallende partneralimentatie. Scheidingsstellen zijn zich vaak helemaal niet bewust van de financiële impact op dit punt. Pensioen heeft vrijwel nooit de meeste interesse. Plus men is ook geneigd te denken dat het een ver-van-je-bed-show is.

Oplossingen

Bij SamenScheiden bespreken we de situatie en bekijken we welke oplossingen er mogelijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluiten of samen afspraken dat er een afkoopsom voor alimentatie wordt afgestort bij een verzekeraar. Met beide oplossingen zorg je ervoor dat je de financiële toekomst voor de achterblijvende ex veiliger stelt. Ook bespreken we regelmatig hoe de zorg voor de kinderen op een goede manier gecontinueerd kan worden als een van beide ouders overlijdt. Dit is ook meteen een groot voordeel van mediation. Samen kun je de nodige afspraken maken om zo goed en kwaad als het kan met vertrouwen de toekomst in te stappen. 

Neem gerust contact met ons op als je er meer over wilt weten.