Concrete plannen om kinderen beter te beschermen bij echtscheiding

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. Omwille van het kind kan en moet het beter bij scheidingen. Oud-minister André Rouvoet is voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade. In het rapport ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ komt hij met een serie concrete plannen om schade bij kinderen te voorkomen.

De Volkskrant vat vijf van de aanbevelingen samen:

(…)
1 Elk kind een mentor als steunfiguur
Het is cruciaal dat een ‘steunfiguur’ het belang en de positie van het kind in de gaten houdt, zo luidt een van de aanbevelingen van André Rouvoet. Als voorbeeld noemt hij JIM: jouw ingebrachte mentor. Dat is iemand bij wie de jongere terechtkan voor raad en advies over zaken die hij niet met zijn ouders wil bespreken. (…) Inmiddels zijn er zo’n vijfhonderd JIM’s waarmee ruim twintig jeugdhulpinstellingen samenwerken. (…)

2 Scheidingsloket biedt eerste hulp
Iedere gemeente moet een scheidingsloket krijgen, waar ouders terechtkunnen met al hun vragen en waar ze kunnen worden doorverwezen naar de juiste hulpverleners.  (…)

3 Gezinsmanager wijst de weg
Rouvoet ziet graag dat ouders en kinderen bij het scheidingsloket een gezinsmanager krijgen toegewezen, die hen bij de afwikkeling van de echtscheiding begeleidt. Het kan ook zijn dat deze manager relatietherapie adviseert als er nog kansen zijn op het voorkomen van een breuk. Is echtscheiding onvermijdelijk, dan zal de manager de weg wijzen naar alle noodzakelijke psychische, financiële en juridische hulp.  (…)

4 Één rechter per scheiding
Scheiden voor de rechter moet geen ’toernooi’ zijn waarin ouders als kemphanen tegenover elkaar staan, zoals nu vaak het geval is. De juridische procedure moet gericht zijn op deëscalatie en ‘empowerment’ van alle gezinsleden. Daarom, stelt Rouvoet voor, zal één rechter de hele scheiding moeten afwikkelen, inclusief de alimentatie en afspraken over de verdeling van de zorg voor de kinderen. Als na een paar jaar een nieuw conflict opduikt, zal dezelfde ‘regierechter’ de zaak in behandeling nemen omdat deze de gezinssituatie al kent. (…)

5 Familie en buren springen bij
Familieleden, buren, vrienden, school, collega’s en de sportvereniging moeten alert zijn op het welzijn van de kinderen van scheidende en gescheiden ouders. Niet wegkijken, maar de ouders op een ondersteunende manier aanspreken, hun hulp bieden of hen doorverwijzen naar professionele hulpverlening. (…)’

 

> De Volkskrant: ‘Uit elkaar met oog voor de kinderen’, 23 februari 2018 (via Blendle)
> Rijksoverheid: ‘Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind’, 22 februari 2018
> Rapport Platform Scheiden zonder Schade: ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ (pdf, 40 pag.)

Foto: still uit NOS-reportage