Programma ‘Recht doen aan je kind’

Het ministerie van Justitie heeft het programma ‘Recht doen aan je kind’ ontwikkeld voor complexe scheidingen met kinderen.

Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders mee. De gevolgen van zo’n scheiding zijn vooral voor kinderen groot. Het programma ’Recht doen aan je kind’ biedt hulp aan ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld.

De minister over het programma: ‘We verwachten dat dit programma, dat nu nog een pilot is, helpt de strijd te staken, problemen op te lossen en een veilige omgeving te bieden voor hun kinderen’. Het sociale netwerk, zoals grootouders en goede vrienden, wordt hierbij intensief betrokken. Het programma is bedoeld voor ouders die langer dan een jaar gescheiden zijn of langer dan een jaar in een scheidingsprocedure verwikkeld zijn en is op 21 november 2016 van start gegaan.

Het innovatieve aan het programma is dat ouders in een week tijd een intensief en integraal programma doorlopen, waarin zij met hulpverleners en deskundigen aan de slag gaan met hun problemen, zowel op emotioneel als op juridisch vlak. Het is hierdoor een samenwerking tussen recht en hulp.  Het doel is dat ouders weer met elkaar leren omgaan zonder de strijd waar de kinderen ernstige schade van ondervinden. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat kinderen bij een complexe scheiding vaker problemen krijgen op school, meer crimineel gedrag vertonen, emotionele problemen ervaren en in een latere fase in hun leven vaker problemen in de eigen relaties ondervinden. Ouders kampen vaak met emotionele en psychische problemen.

Het programma bestaat uit een aanmelding en een voortraject van 8 weken waarbij ouders, kind en het netwerk betrokken zijn. Vervolgens is er een intensief weekprogramma voor de ouders, met ook een beperkte rol voor de kinderen. Het programma wordt afgesloten met een natraject van maximaal 6 maanden via de reguliere hulpverlening, met daarin ook aandacht voor de afronding van de zakelijke geschilpunten. Zowel in het voor- als het natraject vindt er een gesprek plaats tussen advocaten van ouders en een advocaat van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFas).

Bericht Ministerie van Justitie, 22 november 2016