Na de scheiding een rouwproces

De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft vijf fasen omschreven die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een traumatische ervaring –en dus ook een scheiding- weer tot rust te komen.

Schematisch ziet de rouwcurve er als volgt uit:

rouwcurve scheiding

Vijf stappen na scheiding

Leuk zo’n plaatje, maar daar heb je weinig aan als je midden in het rouwproces van een scheiding zit. Belangrijk is wel je te beseffen dat het volkomen normaal is wat je voelt en waar je doorheen gaat. Herkennen in welke fase van het rouwproces jij je bevindt? Kijk maar eens naar onderstaande vijf stappen.

  1. Ontkenning

De eerste fase is ontkenning. In deze fase beschermt de persoon in kwestie zich door de waarheid geheel af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige.

  1. Boosheid

De persoon protesteert tegen de verdrietige ervaring en ervaar hierbij veel boosheid. Vaak richt deze woede zich ook (ten onrechte) tegen de brenger van het nieuws. Hierbij komen gedachten naar boven als: “Waarom ik?” of “waarom nu”. Ook spelen gedachten van wraak. Soms probeert men de schuld ook iemand in de schoenen te schuiven. Het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten zichzelf te zoeken. Door zich druk te maken over de schuldvraag ontwijkt men ook het gevoel van verlies en verdriet.

  1. Onderhandelen en vechten

Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpen kan men proberen het verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Ook kan men naar de rechter stappen bij een echtscheiding. Of men kan het recht in eigen hand nemen en een tegenaanval organiseren. Een (ex)geliefde kan men gaan stalken.

  1. Depressie

Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen, etc. niet geholpen hebben, treedt vaak een depressie op. Het gevoel dat er een deken over je leven en persoonlijkheid heen ligt of een continue gevoel van somberheid past bij deze fase. Door met mensen (dit kan ook een professional zijn) te blijven praten over wat je voelt kom je deze fase door.

  1. Aanvaarding

Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert het verdriet. Iemand die een geliefde heeft verloren kan weer proberen nieuwe contacten te leggen en plannen maken voor een leven zonder de geliefde. Dan ben je aanbeland op het onderste punt van de rouwcurve. De aanvaarding is het aller moeilijkste van het hele rouwproces. Je zit dan in het ‘dal’. Daarna zal het alleen maar beter worden.

Fases doorlopen met je ex

De kans dat jij en je ex-partner tegelijk dezelfde fases doorlopen is niet zo groot. Daarom is er ook vaak onbegrip over en weer over het doen en laten van de ander. Als je kinderen hebt en er dus communicatie tussen jullie noodzakelijk is doen jullie er goed aan om een onafhankelijke derde in te schakelen die jullie hierbij kan helpen. Met behulp van bijvoorbeeld een mediator krijgen jullie meer inzicht en begrip in elkaars fases en dus ook gevoelens.

(Dit artikel is een ingekorte versie van een artikel van Singles Site)

© 2020 – SamenScheiden (fotografie: Paul Tolenaar)