Ik ga alleen op vakantie met ons kind. Heb ik toestemming nodig van mijn ex?

Als u gezamenlijk het gezag heeft over uw minderjarige kind en u reist naar het buitenland zonder die andere ouder, dan is het verstandig dat u zijn of haar toestemming voor die reis kunt aantonen.
Veel ouders staan daar helaas niet op tijd bij stil en regelen dit niet. Wat kan er dan gebeuren?
In dat geval loopt u het risico dat u bij de douane tegengehouden wordt. Als u de toestemming van de andere ouder niet kunt laten zien, dan mag uw kind(eren) niet uitreizen.
Deze maatregel is genomen om kinderontvoering te voorkomen. Een fikse tegenvaller als uw vakantie dan niet door kan gaan.

Wat moet u doen?
Via de website van de Rijksoverheid (www.Rijksoverheid.nl) kunt u een speciaal daarvoor gemaakt toestemmingsformulier downloaden. Dat formulier moet door beide ouders worden ondertekend.
Daarnaast is het verstandig ervoor te zorgen dat u dit formulier meeneemt op reis en ook de stukken die op het formulier zijn aangegeven. Wacht daar niet te lang mee!

Wat als de andere ouder geen toestemming geeft?
Helaas komt het voor dat de andere ouder geen toestemming geeft. Vaak vanwege heel andere redenen. Bij voorbeeld omdat de ouders het niet eens zijn over de zorgverdeling of omdat er een conflict is over de hoogte van de alimentatie.

Wat kunt u dan doen? 
Het heeft altijd de voorkeur om met elkaar proberen te overleggen en tot goede afspraken te komen. Lukt dat niet goed samen dan kan dit bijvoorbeeld in mediation. SamenScheiden.info beschikt over gespecialiseerde familie-mediators die ouders helpen om samen tot een oplossing te komen.

Doe het op tijd!
Nu de vakanties er weer aankomen raden wij u aan om vooral op tijd met elkaar te overleggen en de toestemming te regelen.