DE KINDEREN GAAN VOOR

Tips
Kinderen en scheiding

 • Geen ruzie in de buurt van de kinderen
  Maak geen ruzie binnen gehoorsafstand van de kinderen.
 • Laat kinderen niet kiezen
  Kiezen voor één van beide partners betekent ontrouw aan de andere. Het bezorgt ze ernstige problemen. Sta toe dat kinderen van beide partners houden.
 • Houd kinderen buiten de conflicten
  Zadel ze niet op met jullie kwesties. Laat ze ook geen boodschappen overbrengen.
 • Warme band
  Kinderen verwerken een scheiding beter wanneer beide ouders een warme band met hen onderhouden.
 • Erkenning verdriet
  Het helpt ze als hun verdriet en boosheid erkenning krijgen.
 • Steun van de omgeving
  Kinderen verwerken de scheiding beter wanneer er in hun directe omgeving mensen zijn die hun gevoel geven er niet alleen voor te staan. Dat kan een familielid zijn, iemand op school, een buurvrouw. Ouders doen er goed aan deze contacten te stimuleren.
 • Bijzondere rol grootouders
  Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een hechte band met grootouders minder aanpassingsproblemen hebben.
 • Naar het kind luisteren
  Als kinderen merken dat ze zelf ook iets kunnen doen en dat er naar hen geluisterd wordt, vergroot dat hun zelfvertrouwen.
 • Oudere kinderen willen zelf meer bepalen
  Hou er rekening mee dat kinderen, als ze ouder worden, steeds meer zelf willen bepalen. Hun sociale leven kan gaan wringen met de afgesproken zorgverdeling. Overleg daarover.

Vertel het de kinderen sámen
Vertel het sámen en spreek af wat je dan gaat zeggen. Wees niet beschuldigend. Zeg dat jullie altijd hun ouders blijven en voor hen zullen zorgen.

Veel kinderen zijn bang
Kinderen kunnen bang zijn, dat het hun schuld is dat papa en mama gaan scheiden. Of ze zijn bang dat ze moeten kiezen voor een van u.

Gratis kennismakingsgesprek
Mail ons, dan nemen we contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking..

© 2020 – SamenScheiden (fotografie: Paul Tolenaar)