OVER ONS

Het team van ‘Samen Scheiden’

Eef van Creij, Leo van Osch, Hedwig van Gansewinkel, Daniëlle van den Eerenbeemt, Susan van Sprang, David Wildemans, Rob de Bont, Norbert van Hamond, Ad Aarts

rondsusan

Susan van Sprang, notaris

(1974, drie kinderen)
Nederlands recht (Tilburg), notarieel recht (Nijmegen) en ‘estate planning’ (Nijmegen). Sinds 2009 notaris in Tilburg. Gespecialiseerd in familierecht, erfrecht en estate planning. Zeer ervaren in het afwikkelen van complexe verdelingen bij scheidingen.

Als notaris hecht ik aan een heldere voorlichting over de juridische, fiscale en erfrechtelijke gevolgen van bepaalde keuzes en beslissingen. In de taal die mijn cliënten spreken en in de tijd die daarvoor nodig is. Dat geeft rust en draagt bij aan een nieuw begin.
Met het team van SamenScheiden begeleiden wij u door het juridische, fiscale en financiële doolhof die uw scheiding met zich brengt.
“Een goed geregelde scheiding legt het fundament voor je verdere leven.”

© 2020 – SamenScheiden (fotografie: Paul Tolenaar)