Alimentatie 2017: + 2,1%

Het indexeringspercentage voor de alimentatie is voor het jaar 2017 is vastgesteld op 2,1%.

Elk jaar wordt door de minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en de partneralimentatie verhoogd wordt. Dit geldt voor alle alimentatie ongeacht of die door de rechter of jullie samen is vastgesteld. Deze verhoging komt voort uit het levensonderhoud wat elk jaar duurder wordt. We noemen dit de alimentatie indexering. De indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. De verhoging van de alimentatie vindt automatisch plaats. Hier hoeven geen nieuwe afspraken over gemaakt te worden.

Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat de alimentatie met 2,1% wordt verhoogd. In 2016 werd het bedrag met 1,3 procent verhoogd.

De hoogte van de indexering is ook vast te stellen met de Alimentatiewijzer